DIGITIZE

Digitize is een project om jongeren designwerk aan te leren na de schooluren. 

Als demonstratie kwamen ze in een school in Boom een voorstelling geven. 

Motion Stories 
©Copyright Lynn Thissen 
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram